ÚVOD

Slovenské víno

                Výnimočnosť, ktorá zaujme

Ľudia - Víno nevznikne samo. Potrebuje partnera, a to nie hocijakého, ale inteligentného, tvorivého, milujúceho, oddaného, vytrvalého. Lebo každá pravda vo víne je vykúpená mučiacou neistotou. Súčasní slovenskí vinári robia vínu česť – svetovú pokladnicu vitis vinifera obohatili o nové odrody. Kto neverí, nech skúsi vznešený, romantický biely Devín a elegantný, mohutný červený Dunaj, alebo ružové vína s dávkou v Európe nepoznaného slovenského espritu. V tých vínach žije číry slovenský duch.

História - Slovensko nemá kaukazskú horu Ararat, kde pristál Noe so svojou archou, v ktorej viezol aj vinič. A predsa sa na území Slovenska pestovalo víno dávno pred Kristom. Chutilo Keltom, Rimanom i veľkomoravskému kráľovi Svätoplukovi. Moderné slovenské víno korení hlboko v minulosti a je nápojom multikultúrnym a multietnickým s plodonosnými vrstvami antickými, renesančnými nemecko-talianskymi, neskôr maďarskými, v dvadsia­tom storočí českými a pravdaže trvale slovenskými.

Terroir - Čo je terroir? Nič viac a nič menej ako unikátna kombinácia pôdy, klímy, nadmorskej výšky a topografie, ktorá dáva vínu jeho charakter. Slovensko je geologickou miniatúrou Európy. Oheň vyhasnutých vulkánov prežíva v slávnom Tokaji i stredoslovenských vínach. Prehistorické more šumí cez schránky skamenelých ulitníkov v Južnoslovenskom víne a hrdé Malokarpatské vína vyrastajú na granitoch. Sú to vína pôvodné, nezameniteľné, tak ako je neza­meniteľné Slovensko.

Vášeň - Vášeň k vínu pramení z toho, že je iný nápoj ako všetky ostatné.

Za vášňou k slovenskému vínu je tiež inakosť, svojskosť, slovenskosť.