Rytieri vína – na SRo v Nočnej pyramíde 25.7.2014

Slovenský rozhlas – Nočná pyramída – 25.7.2014 (od 22,20 hod) – Rytieri vína
Moder.: Viera Michaličová

Hosťom Nočnej pyramídy bude rytier vína – konzul európskeho Rádu rytierov vína na Slovensku inžinier František Slezák.

Salve vini – Pozdravujem ťa, víno. Takto vás určite pozdraví rytier vína – konzul európskeho Rádu rytierov vína na Slovensku inžinier František Slezák. Tento rytiersky rád v súčasnosti bilancuje 30-ročné pôsobenie v 28-ich krajinách. Rytiersky rád svätého Juraja vznikol už v roku 1333. Dnes je jeho filozofická platforma založená na štyroch pilieroch – geopolitickom, osobnostno-mravnom, nábožensko-ekumenickom a na úcte a obdive k prírode. Prečo je víno také dôležité, že si zaslúži svoje „rytierstvo”? Aj o tom bude v Nočnej pyramíde hovoriť Viera Michaličová s Františkom Slezákom.

Comments

Rytieri vína – na SRo v Nočnej pyramíde 25.7.2014 — Jeden komentár

  1. Pingback: xmt85c4wx5ctwxw3tcerthve56